COSEAS - Health & Safety, Energy and Asbest

Asbestinventarisatie

Al meer dan 15 jaar stellen wij +/- 200 expertises per jaar op.

Ons team van experten stelt inventarissen op voor alle types gebouwen en technische installaties, in woon-, openbare of industriële omgeving.

Zowel voor particulieren als bedrijven.

Wij verrichten:

 • Sociale asbestinventarisatie (bescherming van werknemers)
 • Asbestinventarisatie vóór de aanvang van sloop-, renovatie- en bouwwerken
 • Asbestdiagnose
 • Staalanalyses

Naast de twee belangrijkste inventarissen helpt ons team ook particulieren bij het asbestbeheer.

Wij bieden u een asbestdiagnose aan van uw woning, bij werken, verkoop , aankoop of gewoon ter informatie, en geven u advies bij het beheer van asbesthoudend materiaal.

Wettelijk gezien moet er een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten asbestinventarissen:

 1. Sociale asbestinventaris, volgens het Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest.

  Voor elk gebouw waar werknemers zijn tewerkgesteld (vast of tijdelijk) moet een sociale asbestinventaris opgemaakt worden. (Bijvoorbeeld: een verwarmingstechnicus voor het onderhoud van de verwarmingsketel van een appartementsgebouw, de concierge of schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor de gemeeschappelijke ruimtes in kantoorgebouwen of appartmentsgebouwen, een school, een ziekenhuis, of een rusthuis…).

  Dit type inventaris is verplicht om asbesthoudend materiaal dat zichtbaar en toegankelijk is te identificeren, de staat en het gevaar ervan te bepalen en te localiseren.

  Na de rondgang wordt een gedetailleerd rapport opgesteld met een fotoreportage, een plan met aanduiding waar asbesthoudend materiaal gedetecteerd werd en het verslag van de analyses door een erkend laboratorium.

  Tot op heden is asbestverwijdering niet verplicht. De wet voorziet enkel de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbestvezels die vrij kunnen komen.

  Dit type verslag voorziet een asbestbeheersprogramma dat oplossingen biedt om te voorkomen dat asbestvezels loskomen en zich verspreiden. (Bijv. herstellingswerken, inkapseling, bescherming, …).

  De wet verplicht tevens een jaarlijkse update van het asbestbeheersprogramma in functie van de eventuele beschadigingen van asbesthoudend materiaal of asbestverwijdering.

 2. Sloopinventaris, volgens de eisen van het Koninklijk besluit van 18 juni 2008 betreffende de asbetverwijdering, sloop- of renovatiewerken voor een oppervlakte van meer dan 500M2 of met bettreking tot verdacht materiaal.

  Omdat dit type inventaris opgemaakt wordt voor de aanvang van bouwwerken wordt het gebouw uitvoeriger onderzocht en worden er destructieve stalen genomen. Enkel funderingen, rioleringen en betonstructuren worden niet onderzocht door onze experten.

  Vervolgens wordt er een gedetailleerd verslag opgemaakt met een fotoreportage, een plan met aanduiding waar asbesthoudend materiaal gedetecteerd werd en het verslag van de analyses door een erkend laboratorium.

  Een sloopinventaris is verplicht in het kader van de wet rond milieuvergunningen. Deze bevoegheid is bovendien geregionaliseerd, elk gewest heeft dus zijn eigen codes en reglementen ivm. asbestverwijdering. Als u vragen heeft over de asbestproblematiek, kan u op de FAQ en Links -pagina informatie vinden of kan u contact met ons opnemen.

Informatie nodig? Contacteer ons