COSEAS - Health & Safety, Energy and Asbest

Veelgestelde vragen

Wanneer is een veiligheidscoördinator vereist?

Het is verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen wanneer ten minstens twee aannemers werken uitvoeren op dezelfde werf, gelijktijdig of niet. (Opgepast: een zelfstandige en een regie zijn ook twee aannemers).

Wie wijst de veiligheidscoördinator aan?

Wie de veiligheidscoördinator aanstelt, hangt af van de oppervlakte van het bouwproject, of er een opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp of niet ( Architect, keukenontwerper, … = degene die het project ontwerpt) en van de Bouwheer.

Kleiner dan 500m2

Wanneer de aannemer een werkgever is dan mag hij zelf een veiligheidscoördinator aanwijzen.

Zo niet:
  • Wanneer er een architect aangesteld is, wijst de AR de veiligheidscoördinator aan. (of een andere opdrachtnemer verantwoordelijk voor het project: een keukenontwerper bijvoorbeeld)
  • Zonder architect wijst de aannemer die verantwoordelijk is voor de werfopvolging de veiligheidscoördinator aan.
  • Voor alle andere gevallen, moet de eerste opdrachtnemer de veiligheidscoördinator aanstellen. Bij opeenvolgende werken (niet gelijktijdig) moet elke nieuwe opdrachtnemer een veiligheidscoördinator aanwijzen.

Groter dan 500m2

De veiligheidscoördinator wordt door de opdrachtgever aangesteld.

Wie betaalt de veiligheidscoördinator?

Honoraria van de veiligheidscoördinator zijn ten laste van de opdrachtgever.

De overeenkomst dient samen met de opdrachtgever opgemaakt te worden.

Welk type veiligheidscoördinator kiezen?

Werf › 2,5Mi€ = Niveau A coördinator.

Werf ‹ 2,5Mi€ = Niveau B coördinator of de aannemer, onder voorwaarden (Zie link naar KB 19 januari 2005).

Moet ik een aangifte van werken afleggen bij het RSZ?

Werken in onroerende staat moet gemeld worden bij:

  • Elk contract “opdrachtgever (bouwheer) – aannemer die aangifte doet” vanaf 5.000 EUR (BTW excl.) met ten minstens 1 onderaannemer.
  • Elk contract “opdrachtgever (bouwheer) – aannemer die aangifte doet” vanaf 30.000 EUR (BTW excl.) met of zonder onderaannemers.

Wanneer is een aanwezigheidsregistratie verplicht?

Registratie is verplicht voor werken waarvan het totale bedrag (excl. BTW) gelijk is aan of groter is dan 500.000 euros (Exclusief meubilair).

De eerste aannemer die de aangifte doet, moet het totale budget van de werken aan de bouwheer vragen om het te vermelden op de verklaring.

Informatie nodig? Contacteer ons